પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 કોન્ટ્રાક્ટ એન્જીનીર BE/B. Tech 23000 0 27 Minimum 10 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. કોન્ટ્રાક્ટ એન્જીનીર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-10-30 00:00:00 થી 2018-11-04 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Bharat Electronics Limited * Post Name : Contract Engineer * Total Post : 10 * Job Location : Agra, Uttar Pradesh * Age Limited : Maximum 27 Year * Education Qualification : BE / B. Tech * Salary : Rs.23,000/- * Application Fees : In Notification > Selection Process : * Written test * Interview Apply Link : [Download](http://bel-india.in/) Application Online Link : [Download](http://bghr-recruitment.com/ApplForm_CMT.aspx?pid=204)

BEL ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો