પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Comp. Sc BE/B. Tech 26500 0 32 Minimum 13 જગ્યા
2 મેકેનિકલ BE/B. Tech 25000 0 32 Minimum 3 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. Comp. Sc

  મુલાકાત તારીખ:
  2018-12-01 00:00:00 થી 2018-12-01 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Bharat Electronics Ltd * Post Name : Comp. Sc * Total Post : 13 * Job Location : Uttar Pradesh * Age Limited : Maximum 32 Year * Education Qualification : BE / B.Tech * Salary : Rs.26,500/- * Application Fees : In Notification > Selection Process : * Written Test * Interview Apply Link : [Download](http://bel-india.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1ZGYYeKiacv7D1Usstaub5hIx9m4zLQg4/view?usp=drive_open)

 • 2. મેકેનિકલ

  મુલાકાત તારીખ:
  2018-12-01 00:00:00 થી 2018-12-01 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Bharat Electronics Ltd * Post Name : Mechanical * Total Post : 3 * Job Location : Uttar Pradesh * Age Limited : Maximum 32 Year * Education Qualification : BE / B.Tech * Salary : Rs.25,000/- * Application Fees : In Notification > Selection Process : * Written Test * Interview Apply Link : [Download](http://bel-india.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1ZGYYeKiacv7D1Usstaub5hIx9m4zLQg4/view?usp=drive_open)

BEL ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો