પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 સિનિયર એન્જિનિયર / E-III એન્જીનિયરિંગ 50000 500 36 Minimum 10 જગ્યા
2 ડેપ્યુટી મેનેજર / E-IV એન્જીનિયરિંગ 60000 500 36 Minimum 2 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. સિનિયર એન્જિનિયર / E-III

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-08 00:00:00 થી 2019-01-27 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Bharat Electronics Limited * Post Name : Senior Engineer/ E-III * Total Post : 10 * Job Location : Agra, Bengaluru, Karnataka * Age Limited : Maximum 36 Year * Education Qualification : Engineering * Salary : Rs.50,000/- > Selection Process : * Written Test * Interview > Application Fees : * General / OBC: Rs.500/- * ST / SC / Ex-s / PWD: No Fees Apply Online : [Click Here](http://bel-india.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/open?id=1izGlupKiWlXhJDILoM7jL2u1HXwOw4a8)

 • 2. ડેપ્યુટી મેનેજર / E-IV

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-08 00:00:00 થી 2019-01-27 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Bharat Electronics Limited * Post Name : Deputy Manager/ E-IV * Total Post : 2 * Job Location : Agra, Bengaluru, Karnataka * Age Limited : Maximum 36 Year * Education Qualification : Engineering * Salary : Rs.60,000/- > Selection Process : * Written Test * Interview > Application Fees : * General / OBC: Rs.500/- * ST / SC / Ex-s / PWD: No Fees Apply Online : [Click Here](http://bel-india.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/open?id=1izGlupKiWlXhJDILoM7jL2u1HXwOw4a8)

BEL ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો