પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્જિનિયર એન્જીનિયરિંગ 23000 0 25 Minimum 26 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્જિનિયર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-30 00:00:00 થી 2019-02-20 00:00:00

  મુલાકાત તારીખ:
  2019-02-20 00:00:00 થી 2019-02-20 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Bharat Electronics Limited * Post Name : Electronics Engineers * Total Post : 26 * Job Location : All Over India * Age Limited : Maximum 25 Year * Education Qualification : Engineering * Salary : Rs. 23,000/- * Application Fees : In Notification > Selection Process : * Written * Interview Apply Online : [Click Here](http://bel-india.in) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1tQBtpT-R4XUQBpwt1GmZSEecfb1d42d0/view)

BEL ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો