પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્જિનિયર BE/B. Tech N/A 0 25 Minimum 26 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્જિનિયર

    મુલાકાત તારીખ:
    2019-02-20 00:00:00 થી 2019-02-20 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Bharat Electronics Limited * Post Name : Electronics Engineers * Total Post : 26 * Job Location : Ghaziabad, Uttar Pradesh * Age Limited : Maximum 25 Year * Education Qualification : B.E / B.Tech * Salary : In Notification * Selection Process : Interview * Application Fees : In Notification Apply Online : [Click Here](http://bel-india.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1N2HCqUUtmn0X9hwnxDr4M8j59saq9EQC/view?usp=drive_open)

BEL ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો