પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્જિનિયર એન્જીનિયરિંગ N/A 200 25 Minimum 5 જગ્યા
2 મેકેનિકલ એન્જિનિયર એન્જીનિયરિંગ N/A 200 25 Minimum 1 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્જિનિયર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-02-04 00:00:00 થી 2019-02-24 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Bharat Electronics Limited * Post Name : Electronics Engineer * Total Post : 5 * Job Location : Pune, Maharashtra * Age Limited : Maximum 25 Year * Education Qualification : Engineering * Salary : In Notification > Application Fees : * Gen/ OBC: Rs.200/- * SC / ST / Ex-Servicemen: No Fees > Selection Process : * Written Exam * Interview Apply Online : [Click Here](http://bel-india.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/open?id=15UyFVOrqFs3mAQRmlEseSh7zTJHaS7Ei)

 • 2. મેકેનિકલ એન્જિનિયર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-02-04 00:00:00 થી 2019-02-24 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Bharat Electronics Limited * Post Name : Mechanical Engineer * Total Post : 1 * Job Location : Pune, Maharashtra * Age Limited : Maximum 25 Year * Education Qualification : Engineering * Salary : In Notification > Application Fees : * Gen/ OBC: Rs.200/- * SC / ST / Ex-Servicemen: No Fees > Selection Process : * Written Exam * Interview Apply Online : [Click Here](http://bel-india.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/open?id=15UyFVOrqFs3mAQRmlEseSh7zTJHaS7Ei)

BEL ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો