પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 સુપરવાઇઝર (FTA-Civil) સ્નાતકની ડિગ્રી 34680 200 34 Minimum 59 જગ્યા
2 એન્જિનિયર (FTA-Civil) સ્નાતકની ડિગ્રી 62100 200 34 Minimum 21 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. સુપરવાઇઝર (FTA-Civil)

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-02-06 00:00:00 થી 2019-02-18 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Bharat Heavy Electricals Limited * Post Name : Supervisor (FTA-Civil) * Total Post : 59 * Job Location : Chennai, Tamil Nadu * Age Limited : Maximum 34 Year * Education Qualification : Bachelor’s Degree * Salary : Rs.34,680 Per Month * Selection Process : Interview > Application Fees : * General / OBC: Rs.200/- * ST / SC / Ex-s / PWD: No Fees Apply Online : [Click Here](http://www.bhel.com/) Application Online Link : [Download](http://intapp.pssr.bhel.com:9082/FTA_Recruitment_Civil/)

 • 2. એન્જિનિયર (FTA-Civil)

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-02-06 00:00:00 થી 2019-02-18 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Bharat Heavy Electricals Limited * Post Name : Engineer (FTA-Civil) * Total Post : 21 * Job Location : Chennai, Tamil Nadu * Age Limited : Maximum 34 Year * Education Qualification : Bachelor’s Degree * Salary : Rs.62,100 per month * Selection Process : Interview > Application Fees : * General / OBC: Rs.200/- * ST / SC / Ex-s / PWD: No Fees Apply Online : [Click Here](http://www.bhel.com/) Application Online Link : [Download](http://intapp.pssr.bhel.com:9082/FTA_Recruitment_Civil/)

BHEL ચેન્નઈ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો