પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 શિક્ષણ પોસ્ટ પી જી ડિગ્રી N/A 0 45 Maximum 102 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. શિક્ષણ પોસ્ટ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-05-30 00:00:00 થી 2018-06-29 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Banaras Hindu University * Total Post : 102 * Post Name : Teaching Post * Job Location : Banaras (UP) * Age Limited : Maximum 45 Year * Application Fees : In notification * Selection Process : Interview * Salary : Rs. In notification > Education Qualification : * Candidates should have passed PG Degree from recognized university Apply Online Link : [Click Here](http://www.bhu.ac.in)

BHU ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો