પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 સ્ટાફ નર્સ B.Sc.Nursing 18000 to 21700 1000 N/A 1305 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. સ્ટાફ નર્સ

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-26 00:00:00 થી 2019-02-16 00:00:00

  અંતિમ સબમિશન તારીખ:
  2019-02-23 00:00:00 થી 2019-02-23 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Banaras Hindu University * Post Name : Staff Nurse * Total Post : 1305 * Job Location : Uttar Pradesh * Age Limited : In Notification * Education Qualification : B.Sc Nursing * Salary : Rs. 18000 (18000-56,900) to Rs. 21700 (21700-69,100) by the Recruiting Organization. > Application Fees : * Group A Posts: Rs.1000/- * Group B & C Posts: Rs.500/- * SC/ST and PWDs: No fees > Selection Process : * Written Exam * Skill Test * Interview Apply Online : [Click Here](http://bhu.ac.in/) Application Online Link : [Download](http://bhu.campuslabs.in/OnlineRecruitmentApplicationBHU.action)

BHU ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો