બીએમસી ભરતી 2018
ગ્રેટર મુંબઇ મહાનગરપાલિકા દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 બીએમસી સ્ટાફ નર્સ ભરતી એચ.એસ.સી. N/A 0 38 Maximum 867 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. બીએમસી સ્ટાફ નર્સ ભરતી

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-04-28 00:00:00 થી 2018-05-14 00:00:00

    વિગતો:

    * Education : 12 Pass * Age limited : Maximum 38 Year * Selection Process : Written Test and an Interview Apply Online : [Click Here](http://www.mcgm.gov.in/irj/portal/anonymous)

બીએમસી ભરતી 2018 Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો