પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ગ્રેજ્યુએટ એન્જિનિયર (સિવિલ) BE/B. Tech 25000 0 N/A 25 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. ગ્રેજ્યુએટ એન્જિનિયર (સિવિલ)

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-03-09 00:00:00 થી 2019-04-22 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Bangalore Metro Rail Corporation Limited * Post Name : Graduate Engineer (Civil) * Vacancies : 25 * job Location : Bangalore, Karnataka * Qualification : BE / B.Tech * Age Limite : In Notification * Pay Scale : Rs. 25,000/- * Application Fee : In Notification > Selection Process : * Gate 2019 score * Document Verification Apply Online Link : [Click Here](http://english.bmrc.co.in/) Application Form Link : [Download](http://projectrecruit.bmrc.co.in/)

BMRCL ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો