બોમ્બે હાઈ કોર્ટ ભરતી
બોમ્બે હાઈકોર્ટ દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 સિસ્ટમ ઓફિસર એન્જીનિયરિંગ 40000 0 40 Minimum 159 જગ્યા
2 સિનિયર સિસ્ટમ ઓફિસર એન્જીનિયરિંગ 46000 0 40 Minimum 40 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. સિસ્ટમ ઓફિસર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-02-12 00:00:00 થી 2019-02-26 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Bombay High Court * Post Name : System Officer * Total Post : 159 * Job Location : Mumbai, Maharashtra 400032 * Age Limited : Maximum 40 Year * Education Qualification : Engineering * Salary : Rs. 40,000/- * Selection Process : Interview * Application Fees : In Notification Apply Online : [Click Here](http://bombayhighcourt.nic.in/) Application Online Link : [Download](https://bhc.gov.in/bhcrecruit/recruitment.php)

 • 2. સિનિયર સિસ્ટમ ઓફિસર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-02-12 00:00:00 થી 2019-02-26 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Bombay High Court * Post Name : Senior System Officer * Total Post : 40 * Job Location : Mumbai, Maharashtra 400032 * Age Limited : Maximum 40 Year * Education Qualification : Engineering * Salary : Rs. 46,000/- * Selection Process : Interview * Application Fees : In Notification Apply Online : [Click Here](http://bombayhighcourt.nic.in/) Application Online Link : [Download](https://bhc.gov.in/bhcrecruit/recruitment.php)

બોમ્બે હાઈ કોર્ટ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો