પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 કોન્સ્ટેબલ (Tradesmen) 10 પાસ 21700 to 69100 0 18 to 23 1763 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. કોન્સ્ટેબલ (Tradesmen)

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-01-24 00:00:00 થી 2019-02-28 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Border Security Forces * Post Name : Constable (Tradesmen) * Total Post : 1763 * Job Location : All Over India. * Age Limited : 18 to 23 Year * Education Qualification : 10th Pass * Salary : Rs.21,700 – 69,100/- * Application Fees : In Notification > Selection Process : * Written Exam * Medical Test * Physical Test > Physical Standard : * Male * Height : 167.5 cms * Chest : 78-83 cms * Female * Height : 157 cms * Chest : Not Applicable Apply Online : [Click Here](http://www.bsf.nic.in/) Application Online Link : [Download](http://bsf.nic.in/en/recruitment.html)

BSF ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો