પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Constable GD 10 પાસ 21700 0 18 to 23 63 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. Constable GD

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-01-25 00:00:00 થી 2019-02-25 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Border Security Force * Post Name : Constable GD * Total Post : 63 * Job Location : Haryana * Age Limited : 18 to 23 Year * Education Qualification : 10th Pass * Salary : Rs.21,700/- * Application Fees : In Notification > Selection Process : * Physical test * Medical test > Physical Standard : * Height : 170 Cms * Chest : 80 Cms (unexpanded) * Weight : Proportionate to height & age as per medical standards. Apply Online : [Click Here](http://bsf.nic.in/) Application Online Link : [Download](http://bsf.nic.in/doc/recruitment/r0101.pdf)

BSF ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો