પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 રિસર્ચ એસોસિયેટ્સ માસ્ટર ડિગ્રી 36000 0 35 Minimum 7 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. રિસર્ચ એસોસિયેટ્સ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-11-30 00:00:00 થી 2018-12-31 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Birbal Sahni Institute of Palaeosciences * Post Name : Research Associates * Total Post : 7 * Job Location : Lucknow, Uttar Pradesh * Age Limited : Maximum 35 Year * Education Qualification : Masters degree * Application Fees : In Notification > Salary : * Rs.36,000 PM during the first year, * Rs.38,000 PM during second year and * Rs.40,000 PM during third year > Selection Process : * Written test * Interview Apply Link : [Download](http://www.bsip.res.in/)

BSIP ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો