પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 રિસર્ચ સ્કોલર્સ માસ્ટર ડિગ્રી 25000 0 28 Minimum 10 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. રિસર્ચ સ્કોલર્સ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-11-30 00:00:00 થી 2018-12-31 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Birbal Sahni Institute of Palaeosciences * Post Name : Research Scholars * Total Post : 10 * Job Location : Lucknow, Uttar Pradesh * Age Limited : Maximum 28 Year * Education Qualification : Masters degree * Application Fees : In Notification > Salary : * Rs.25,000 PM during the first and second year. * Rs.28,000 PM for the third year > Selection Process : * Written test * Interview Apply Link : [Download](http://www.bsip.res.in/)

BSIP ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો