પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 જુનિયર ટેલિકોમ ઓફિસર (સિવિલ / ઇલેક્ટ્રિકલ) Civil Engineering 16400 to 40500 1000 18 to 30 198 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. જુનિયર ટેલિકોમ ઓફિસર (સિવિલ / ઇલેક્ટ્રિકલ)

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-02-11 00:00:00 થી 2019-03-12 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Bharat Sanchar Nigam Limited * Post Name : Junior Telecom Officer (Civil / Electrical) * Total Post : 198 * Job Location : All Over India * Age Limited : 18 to 30 Year * Education Qualification : Civil Engineering * Salary : Rs.16400- 40500/- > Selection Process : * GATE SCORE-2019 * Interview > Application Fees : * General / OBC: Rs.1000/- * ST / SC / Ex-s / PWD: Rs.500/- Apply Online : [Click Here](http://www.bsnl.co.in/) Application Online Link : [Download](http://www.bsnl.co.in/opencms/bsnl/BSNL/about_us/hrd/jobs.html)

BSNL JTO ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો