પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 મેનેજમેન્ટ ટ્રેની એન્જીનિયરિંગ 24900 to 50500 2200 30 Minimum 300 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. મેનેજમેન્ટ ટ્રેની

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-12-26 00:00:00 થી 2019-01-26 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Bharat Sanchar Nigam Limited * Post Name : Management Trainee * Total Post : 300 * Job Location : All Over India * Age Limited : Maximum 30 Year * Education Qualification : Engineering * Salary : IDA pay scale [E-3] of Rs.24,900 - Rs.50,500/- > Selection Process : * Group Discussion * Interview > Application Fees : * General / OBC: Rs.2200/- * ST / SC / Ex-s / PWD: Rs.1100/- Apply Online : [Click Here](http://www.bsnl.co.in/) Application Online Link : [Download](https://cdn.digialm.com/EForms/configuredHtml/585/58171/index1.html)

BSNL ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો