પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 સ્ટેનોગ્રાફર 10 પાસ 5200 to 20200 0 18 to 37 326 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. સ્ટેનોગ્રાફર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-03-11 00:00:00 થી 2019-04-07 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Bihar Staff Selection Commission * Post Name : Stenographer * Vacancies : 326 * job Location : Patna, Bihar. * Qualification : 10th Pass * Age Limite : 18 to 37 Year * Pay Scale : Rs. 5,200 – 20,200/- * Application Fee : In Notification > Selection Process : * Written Exam * Interview Apply Online Link : [Click Here](http://bssc.bih.nic.in/) Extended Notification : [Click Here](http://bssc.bih.nic.in/) Application Form Link : [Download](http://bssc.bih.nic.in/)

BSSC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો