પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ગેસ્ટ શિક્ષકની ભરતી UG ,PG, B.Ed 25000 0 21 to 65 4257 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. ગેસ્ટ શિક્ષકની ભરતી

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-05-22 00:00:00 થી 2018-06-15 00:00:00

    વિગતો:

    * Organization Name : Bihar West Champaran * Post Name : Guest Teacher Post * Total Post : 4257 * Pay Scale : 25000 * Education Qualification : UG ,PG, B.Ed * Job Location : Bihar * Age Limit : 21 Year to 65 Year * Selection Process : Written Test, Interview * Application Fee : In notification Apply Online Link : [Click Here](https://westchamparan.nic.in/) Official Notification Link : [Click Here](https://westchamparan.nic.in/notice_category/recruitment/) Application Form PDF Link : [Click Here](https://drive.google.com/open?id=1Vf1iM4OoBs06uoqaW6z2M8zLW0-GKUAM)

BWC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો