કેન્ટોનમેન્ટ બોર્ડ બકલહો ભરતી
કેન્ટોનમેન્ટ બોર્ડ બકલોહ દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Peon 10 પાસ 5910 to 20200 0 18 to 25 17 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. Peon

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-03-18 00:00:00 થી 2019-05-11 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Cantonment Board Bakloh * Post Name : Peon * Vacancies : 17 * job Location : Himachal Pradesh * Qualification : 10th Pass * Age Limite : 18 to 25 Year * Pay Scale : Rs.5,910 - Rs.20,200/- * Application Fee : In Notification > Selection Process : * Written test * Interview Apply Online Link : [Click Here](https://www.canttboardrecruit.org/) Application Form Link : [Download](https://www.canttboardrecruit.org/listadvt.php)

કેન્ટોનમેન્ટ બોર્ડ બકલહો ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો