પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Project JRF, Project Research Associate-I M.Sc 25000 to 36000 0 35 Minimum 13 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. Project JRF, Project Research Associate-I

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-03-27 00:00:00 થી 2019-04-07 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : CSIR - Centre for Cellular & Molecular Biology * Post Name : Project JRF, Project Research Associate-I * Vacancies : 13 * job Location : Hyderabad, AndhraPradesh * Qualification : MSc * Age Limite : Maximum 35 Year * Pay Scale : Rs.25,000 - Rs.36,000/- * Selection Process : Interview * Application Fee : In Notification Apply Online Link : [Click Here](http://www.ccmb.res.in/) Application Form Link : [Download](http://e-portal.ccmb.res.in/positions/temp_notif/online_form.php?advno=126)

CCMB ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો