પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 પ્રોજેક્ટ અસિસ્ટન્ટ, લેબ ટેક Phd 15000 to 28000 0 35 Minimum 11 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. પ્રોજેક્ટ અસિસ્ટન્ટ, લેબ ટેક

  મુલાકાત તારીખ:
  2019-01-17 00:00:00 થી 2019-01-17 00:00:00

  મુલાકાત તારીખ:
  2019-01-18 00:00:00 થી 2019-01-18 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Central Drug Research Institute * Post Name : Project Assistant, Lab Tech * Total Post : 11 * Job Location : Lucknow, Uttar Pradesh * Age Limited : Maximum 35 Year * Education Qualification : Ph.D * Salary : Rs.15,000 - Rs.28,000/- * Selection Process : Interview * Application Fees : In Notification Apply Online : [Click Here](http://www.cdri.res.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/open?id=16Dh7ZvBi0Oh35g53OqGY4vazR_SCzpZT)

CDRI ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો