સેન્ટ્રલ રોડ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ભરતી
સેન્ટ્રલ રોડ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ટેક્નિશિયન 10 પાસ 28563 to 51006 100 28 Minimum 41 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. ટેક્નિશિયન

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-03-15 00:00:00 થી 2019-04-16 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Central Road Research Institute * Post Name : Technician * Vacancies : 41 * job Location : New Delhi * Qualification : 10th Pass * Age Limite : Maximum 28 Year * Pay Scale : Rs.28,563 - Rs.51,006/- > Selection Process : * Trade Test * Interview > Application Fee : * General / OBC: Rs.100/- * ST / SC / Ex-s / PWD: No Fees Apply Online Link : [Click Here](http://www.crridom.gov.in/) Application Form Link : [Download](http://www.crridom.gov.in/rec/)

સેન્ટ્રલ રોડ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો