પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 અસિસ્ટન્ટ ડાયરેક્ટર એન્જીનિયરિંગ 15600 to 39100 400 21 to 30 15 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. અસિસ્ટન્ટ ડાયરેક્ટર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-01-25 00:00:00 થી 2019-02-23 00:00:00

  ઑનલાઇન સુધારો તારીખ:
  2019-02-26 00:00:00 થી 2019-02-26 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Chhattisgarh Public Service Commission * Post Name : Assistant Director * Total Post : 15 * Job Location : Chhattisgarh, India * Age Limited : 21 to 30 Year * Education Qualification : Engineering * Salary : Rs. 15,600 to Rs. 39,100 /- pm * Selection Process : Interview > Application Fees : * Gen/ OBC : Rs.400/- * SC/ ST/ OBC Domicile of Chhattisgarh :Rs. 300/- Apply Online : [Click Here](http://psc.cg.gov.in/) Application Online Link : [Download](https://cdn.digialm.com//EForms/configuredHtml/938/58223/login.html)

CGPSC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો