પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 અસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર Post Graduate 15600–6000–39100 0 21 to 30 1384 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. અસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-02-04 00:00:00 થી 2019-03-05 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Chhattisgarh Public Service Commission, Raipur * Post Name : Assistant Professor * Total Post : 1384 * Job Location : Chhattisgarh * Age Limited : 21 to 30 Year * Education Qualification : Postgraduate degree * Salary : Rs.15,600 - Rs.39,100 A.G.P Rs.6,000/- * Selection Process : Interview * Application Fees : In Notification Apply Online : [Click Here](http://www.psc.cg.gov.in/) Application Online Link : [Download](http://www.psc.cg.gov.in/online-application)

CGPSC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો