પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ડીલિંગ જજ (entry level) સ્નાતકની ડિગ્રી 27700 to 44770 400 N/A 39 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. ડીલિંગ જજ (entry level)

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-03-01 00:00:00 થી 2019-03-30 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Chhattisgarh Public Service Commission, Raipur * Post Name : Dealing judge (entry level) * Total Post : 39 * Job Location : Raipur, Chhattisgarh * Age Limited : In Notification * Education Qualification : Bachelor of Laws * Salary : Rs.27,700 - Rs.44,770/- * Selection Process : Interview > Application Fees : * Gen / OBC: Rs.400 * SC / ST / Ex-Servicemen: Rs.300/- Apply Online : [Click Here](http://www.psc.cg.gov.in/) Application Online Link : [Download](http://www.psc.cg.gov.in/online-application)

CGPSC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો