પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 લેક્ચરર Graduate 5600–6000–39100 0 22 to 30 17 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. લેક્ચરર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-03-23 00:00:00 થી 2019-05-22 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Chhattisgarh Public Service Commission * Post Name : Lecturer * Vacancies : 17 * job Location : Chhattisgarh * Qualification : Graduate * Age Limite : 22 to 30 Year * Pay Scale : Rs.5,600 - Rs.39,100 + AGP Rs.6,000 * Application Fee : In Notification > Selection Process : * Online Exam * Interview Apply Online Link : [Click Here](http://www.psc.cg.gov.in/) Application Form Link : [Download](http://psc.cg.gov.in/htm/online_application.html)

CGPSC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો