પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Dy સુપેરિન્ટેન્ડેન્ટ ઓફ પોલીસ બેચલર ડિગ્રી 15600–5400–39100 400 18 to 28 3 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. Dy સુપેરિન્ટેન્ડેન્ટ ઓફ પોલીસ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-07-21 00:00:00 થી 2018-08-28 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Chhattisgarh Public Service Commission * Total Post : 3 * Post Name : Dy. Superintendent of Police * Job Location : Chhattisgarh * Selection Procces : Written Exam , Interview * Age Limite : Minimum 18 Year to Maximum 28 Year * Salary : Rs.15,600 – 39,100/- + GP 5400/- * Education Qualification : Bachelor Degree > Application Fee : * General/OBC: Rs.400/- * ST/SC/Ex-s/PWD: Rs.300/- Apply Online Link : [Click Here](http://www.psc.cg.gov.in/htm/online_application.html)

CGPSC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો