ચેન્નઈ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ ભરતી
ચેન્નઈ સિટી કોર્ટ દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ઓફિસ અસિસ્ટન્ટ 8 પાસ 15700 to 50000 0 18 to 30 18 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. ઓફિસ અસિસ્ટન્ટ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-02-02 00:00:00 થી 2019-03-01 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Chennai City Courts * Post Name : Office Assistant * Total Post : 18 * Job Location : Chennai, Tamil Nadu * Age Limited : 18 to 30 Year * Education Qualification : 8th * Salary : Rs.15,700 - Rs.50,000/- * Selection Process : Interview * Application Fees : In Notification Apply Online : [Click Here](https://districts.ecourts.gov.in/chennai) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/open?id=1p6Y1BXsPhV10OymL9Bg2gHq2e7g1TKz8)

ચેન્નઈ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો