છત્તીસગઢ સચિવાલય અસિસ્ટન્ટ ભરતી
છત્તીસગઢ સચિવાલય દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 અસિસ્ટન્ટ ગ્રેડ III 12 પાસ 59200 to 62000 350 18 to 40 48 જગ્યા
2 સિક્યુરિટી ગાર્ડ 12 પાસ 59200 to 62000 350 18 to 31 11 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. અસિસ્ટન્ટ ગ્રેડ III

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-03-20 00:00:00 થી 2019-03-31 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Chhatisgarh Sachivalaya * Post Name : Assistant Grade III * Vacancies : 48 * job Location : Chhatisgarh * Qualification : 12th Pass * Age Limite : 18 to 40 Year * Pay Scale : Level 4, Rs. 59200 – 62000/- * Application Fee : Rs. 350/ * Selection Process : In Notification Apply Online Link : [Click Here](http://cgvidhansabha.gov.in/hindi_new/recruitment.htm) Application Form Link : [Download](http://cgvidhansabha.gov.in/hindi_new/recruitment.htm)

 • 2. સિક્યુરિટી ગાર્ડ

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-03-20 00:00:00 થી 2019-03-31 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Chhatisgarh Sachivalaya * Post Name : Security Guard * Vacancies : 11 * job Location : Chhatisgarh * Qualification : 12th Pass * Age Limite : 18 to 31 Year * Pay Scale : Level 4, Rs. 59200 – 62000/- * Application Fee : Rs. 350/ * Selection Process : In Notification Apply Online Link : [Click Here](http://cgvidhansabha.gov.in/hindi_new/recruitment.htm) Application Form Link : [Download](http://cgvidhansabha.gov.in/hindi_new/recruitment.htm)

છત્તીસગઢ સચિવાલય અસિસ્ટન્ટ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો