પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 સ્ટેનોગ્રાફર્સ Retired Employee N/A 0 65 Minimum 29 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. સ્ટેનોગ્રાફર્સ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-01-28 00:00:00 થી 2019-02-20 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Chittaranjan Locomotive Works, Indian Railways * Post Name : Stenographers * Total Post : 29 * Job Location : Bangaluru, Karnataka * Age Limited : Maximum 65 Year * Education Qualification : Retired employees * Salary : In Notification * Selection Process : Interview * Application Fees : In Notification Apply Online : [Click Here](http://clw.indianrailways.gov.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1DnC60NUmxZoRIkICEhqATysw63NJhOpw/view)

CLW ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો