પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 બ્લોક કોઓર્ડિનેટર Any Degree 18000 to 60000 0 35 Minimum 87 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. બ્લોક કોઓર્ડિનેટર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-11-26 00:00:00 થી 2018-12-12 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Centre for Management Development * Post Name : Block Coordinator * Total Post : 87 * Job Location : Kerala. * Age Limited : Maximum 35 Year * Education Qualification : Any Degree * Salary : Rs.18,000 – Rs.60,000/- * Application Fees : In Notification > Selection Process : * Written Exam * Interview * GD Apply Link : [Download](https://www.cmdkerala.net/) Application Online Link : [Download](https://cmdkerala.megaexams.com/custom-signup/SKKNM2)

CMD ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો