પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Project Assistant, JRF, SRF & others BE/B. Tech 15000 to 28000 0 30 Minimum 32 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. Project Assistant, JRF, SRF & others

  મુલાકાત તારીખ:
  2019-02-07 00:00:00 થી 2019-02-07 00:00:00

  મુલાકાત તારીખ:
  2019-02-08 00:00:00 થી 2019-02-08 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Central Mechanical Engineering Research Institute * Post Name : Project Assistant, JRF, SRF & others * Total Post : 32 * Job Location : West Bengal * Age Limited : Maximum 30 Year * Education Qualification : B.E / B.Tech * Salary : Rs.15,000 - Rs.28,000/- * Selection Process : Interview * Application Fees : In Notification Apply Online : [Click Here](https://www.cmeri.res.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1N2HCqUUtmn0X9hwnxDr4M8j59saq9EQC/view?usp=drive_open)

CMERI ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો