પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 રિસર્ચ એસોસિયેટ BE/B. Tech 20000 0 30 Minimum 34 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. રિસર્ચ એસોસિયેટ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-03-28 00:00:00 થી 2019-04-15 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Central Power Research Institute * Post Name : Research Associate * Vacancies : 34 * job Location : All Over India * Qualification : BE/ B Tech * Age Limite : Maximum 30 Year * Pay Scale : Rs. 20000/- * Selection Process : Interview * Application Fee : In Notification Apply Online Link : [Click Here](http://cpri.in) Application Form Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/17In4S4HApZPsB6eX-FrTMPL0AtfUgyxp/view)

CPRI ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો