પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ટેક્નિશિયન 10 પાસ 19900 100 28 Minimum 47 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. ટેક્નિશિયન

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-10-31 00:00:00 થી 2018-11-24 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : National Aerospace Laboratories * Post Name : Technician * Total Post : 47 * Job Location : Bengaluru, Karnataka * Age Limited : Maximum 28 Year * Education Qualification : 10th Pass * Salary : Rs.19900/- > Application Fees : * Candidates have to pay a fee: Rs 100 * Refer to Official Notification For More Details. > Selection Process : * Written Exam * Interview Apply Link : [Download](https://www.nal.res.in/en) Application Online Link : [Download](https://www.nal.res.in/en)

CSIR-NAL ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો