પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 લેબોરેટરી એટેન્ડન્ટ 10/12, ગ્રેજ્યુએશન પાસ 5910–1900–20200 370 N/A 18 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. લેબોરેટરી એટેન્ડન્ટ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-10-09 00:00:00 થી 2018-10-26 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Chaudhary Sarwan Kumar Himachal Pradesh Krishi Vishvavidyalaya * Total Post : 18 * Post Vacancies : 18 * Post Name : Laboratory Attendant * Job Location : Himachal Pradesh * Age Limite : In Notification * Salary : Rs.5,910 - 20,200/- with 1900/- Grade Pay * Education Qualification : 10th / 12th Pass > Application Fee : * General/OBC: Rs.370/- * ST/SC/Ex-s/PWD: Rs.90/- > Selection Procces : * Screening Test * Interview Apply Online Link : [Click Here](http://www.hillagric.ac.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1vCDMOEU8YYtjZ6a85PJ6OIKtJNU7Fbk1/view)

CSKHPKV ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો