પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 લેબોરેટરી અસિસ્ટન્ટ સ્નાતક N/A 1000 57 Minimum 43 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. લેબોરેટરી અસિસ્ટન્ટ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-03-19 00:00:00 થી 2019-04-22 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Central University of Jharkhand * Post Name : Laboratory Assistant * Vacancies : 43 * job Location : Jharkhand * Qualification : Graduation * Age Limite : Maximum 57 Year * Pay Scale : In Notification > Selection Process : * Written Test/Skill Test * Interview > Application Fee : * Gen/OBC/EWS Rs.1000/- * SC/ST/PH -Nill Apply Online Link : [Click Here](http://cuj.ac.in/) Application Form Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1BGteOQRtyalz0JGQWiFMs8hL7IMGJkTV/view)

CUJ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો