દક્ષિણ કન્નડ જિલ્લા અદાલતની ભરતી
દક્ષિણ કન્નડા જિલ્લા કોર્ટ દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 પટાવાળો પોસ્ટ 7 પાસ 17000 200 18 to 35 27 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. પટાવાળો પોસ્ટ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-05-11 00:00:00 થી 2018-06-11 00:00:00

    વિગતો:

    * Organization Name : Dakshina Kannada District Court Recruitment * Total No. of Vacancies : 27 * Job Location : Mangaluru, Karnataka * Name of the Post : Peon Post * Educational Qualification : 7th Pass * Age Limited : 18 to 35 Year * Pay Scale : 17000 * Selection Process : Competitive Tests, Viva-voce * Application fees : Other 200 (SC/ST-100) Apply Online : [Click Here](http://recruitmenthck.kar.nic.in/district/dkm/gdp/notification.php)

દક્ષિણ કન્નડ જિલ્લા અદાલતની ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો