દોસા ડિસ્ટ્રક્ટ કોર્ટ ભરતી
દોસા ડિસ્ટ્રક્ટ કોર્ટ દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Male and Female Member Graduate Degree N/A 0 35 Minimum 39 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. Male and Female Member

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-01-22 00:00:00 થી 2019-02-22 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Dausa District Court * Post Name : Male and Female Member * Total Post : 39 * Job Location : Rajasthan * Age Limited : Maximum 35 Year * Education Qualification : Graduate Degree * Salary : In Notification * Application Fees : In Notification * Selection Process : Interview Apply Online : [Click Here](http://ecourts.gov.in/ecourts_home/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1c3kGk1oqlnaW42--nN4MS-iZ6qajbpOv/view?usp=sharing)

દોસા ડિસ્ટ્રક્ટ કોર્ટ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો