દાવનગેરે ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ ભરતી
દાવનગેરે ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 સ્ટેનોગ્રાફર્સ 10 પાસ 27650 to 52650 0 40 Minimum 8 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. સ્ટેનોગ્રાફર્સ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-01-16 00:00:00 થી 2019-02-15 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Davangere District Court, Karnataka * Post Name : Stenographers * Total Post : 8 * Job Location : Davanagere, Karnataka * Age Limited : Maximum 40 Year * Education Qualification : 10th Pass * Salary : Rs.27,650/- to Rs. 52,650 per month * Application Fees : In Notification > Selection Process : * Tests * Viva-voce Apply Online : [Click Here](https://districts.ecourts.gov.in/davangere) Application Online Link : [Download](https://districts.ecourts.gov.in/davangere-onlinerecruitment)

દાવનગેરે ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો