દિલ્હી હાઈ કોર્ટ ભરતી
દિલ્હી હાઇ કોર્ટ દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 જ્યુડિશિયલ ટ્રાન્સલેટર Graduate N/A 300 18 to 27 14 જગ્યા
2 સિનિયર જ્યુડિશિયલ ટ્રાન્સલેટર ડિપ્લોમા N/A 300 18 to 27 2 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. જ્યુડિશિયલ ટ્રાન્સલેટર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-02-15 00:00:00 થી 2019-03-07 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Delhi High Court * Post Name : Judicial Translator * Total Post : 14 * Job Location : Delhi * Age Limited : 18 to 27 Year * Education Qualification : Graduate * Salary : Rs. Group- ‘B’ t h Level of Paymatrix of 7th CPC > Application Fees : * Gen/ OBC – Rs.300/- * ST/SC/Ex-s/PWD – Rs.150/- > Selection Process : * Written Exam * Interview Apply Online : [Click Here](http://delhihighcourt.nic.in) Application Online Link : [Download](http://delhihighcourt.nic.in/open_position.asp)

 • 2. સિનિયર જ્યુડિશિયલ ટ્રાન્સલેટર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-02-15 00:00:00 થી 2019-03-07 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Delhi High Court * Post Name : Senior Judicial Translator * Total Post : 2 * Job Location : Delhi * Age Limited : 18 to 27 Year * Education Qualification : Diploma * Salary : Rs. 8th Level of Paymatrix of 7th CPC > Application Fees : * Gen/ OBC – Rs.300/- * ST/SC/Ex-s/PWD – Rs.150/- > Selection Process : * Written Exam * Interview Apply Online : [Click Here](http://delhihighcourt.nic.in) Application Online Link : [Download](http://delhihighcourt.nic.in/open_position.asp)

દિલ્હી હાઈ કોર્ટ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો