દિલ્હી પ્લાનિંગ ડીપાર્ટમેન્ટ ભરતી
ડીપાર્ટમેન્ટ ઓફ પ્લાનિંગ દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Assistant Public Prosecutors Law ડિગ્રી N/A 0 30 Minimum 47 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. Assistant Public Prosecutors

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-02-11 00:00:00 થી 2019-02-15 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Department of Planning, Govt of Delhi * Post Name : Assistant Public Prosecutors * Total Post : 47 * Job Location : Delhi * Age Limited : Maximum 30 Year * Education Qualification : Degree in law * Salary : pay matrix as per VI Ith CPC + DA * Selection Process : Interview * Application Fees : In Notification Apply Online : [Click Here](http://delhiplanning.nic.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1eNmhoJiG58AAmohQEgdJoOxXDOOCczZV/view)

દિલ્હી પ્લાનિંગ ડીપાર્ટમેન્ટ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો