દિલ્હી યુનિવર્સિટી ભરતી
દિલ્હી યુનિવર્સિટી દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 સ્ટેનોગ્રાફર, ટેક્નિશિયન પોસ્ટ 12 પાસ 26775 300 18 to 27 19 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. સ્ટેનોગ્રાફર, ટેક્નિશિયન પોસ્ટ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-05-31 00:00:00 થી 2018-07-02 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : University of Delhi * Total Post : 19 * Post Name : Stenographer ,Technician Post * Job Location : Delhi * Age Limited : Minimum 18 to Maximum 27 Year * Selection Process : Merit List * Salary : Rs. 26775 > Education Qualification : * Candidates should have passed 12th class pass or equivalent from a Recognized Board > Application Fee : * For General/OBC 300/- Pay * For SC/ST 100/- * Apply Online Link : [Click Here](http://lhmc-hosp.gov.in)

દિલ્હી યુનિવર્સિટી ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો