ઢેંકનાલ ડિસ્ટ્રિક્ટ ભરતી
ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઓડિશા દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 શીખ્યા સહાયક સ્નાતકની ડિગ્રી 9250 to 16880 400 21 to 32 15 જગ્યા
2 Contractural Teacher સ્નાતકની ડિગ્રી 9250 to 16880 400 21 to 32 9 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. શીખ્યા સહાયક

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-12-22 00:00:00 થી 2019-01-10 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Government of Odisha * Post Name : Sikhya Sahayak * Total Post : 15 * Job Location : Dhenkanal District, Odisha. * Age Limited : 21 to 32 Year * Education Qualification : Bachelor Degree * Salary : Rs. 9,250 - 16,880/- Per Month > Selection Process : * Merit List * Interview > Application Fees : * Rs. 400/- * SC/ST/PH: No Fee * Payment Mode: Bank Draft Apply Link : [Download](https://dhenkanal.nic.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1V7MRlIEmPUgYx9yN4YHsUM2RoX_TWXc1/view?usp=drive_open)

 • 2. Contractural Teacher

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-12-22 00:00:00 થી 2019-01-10 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Government of Odisha * Post Name : Contractural Teacher * Total Post : 9 * Job Location : Dhenkanal District, Odisha. * Age Limited : 21 to 32 Year * Education Qualification : Bachelor Degree * Salary : Rs. 9,250 - 16,880/- Per Month > Selection Process : * Merit List * Interview > Application Fees : * Rs. 400/- * SC/ST/PH: No Fee * Payment Mode: Bank Draft Apply Link : [Download](https://dhenkanal.nic.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/open?id=1V7MRlIEmPUgYx9yN4YHsUM2RoX_TWXc1)

ઢેંકનાલ ડિસ્ટ્રિક્ટ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો