પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 લેબ ટેકનિશિયન 10 પાસ 9380 0 21 to 40 31 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. લેબ ટેકનિશિયન

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-05-23 00:00:00 થી 2018-06-08 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : District Health & Family Welfare Society * Total Post : 31 * Post Name : Lab Technician * Job Location : Bardhaman (West Bengal) * Education Qualification : SSC-HSC Pass (10+12) * Age Limited : Minimum 21 Years to Maximum 40 Years * Application Fees : In notification * Selection Process : Written exam Interview * Salary : Rs. Salary : Rs.9380/ Apply Online Link : [Click Here](https://www.wbhealth.gov.in/)

DHFWS ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો