ડીંડીગુલ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટની ભરતી
ડીંડીગુલ જીલ્લા અદાલત દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 કમ્પ્યુટર ઓપરેટર પોસ્ટ 10 પાસ N/A 0 18 to 30 90 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. કમ્પ્યુટર ઓપરેટર પોસ્ટ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-04-28 00:00:00 થી 2018-05-28 00:00:00

    વિગતો:

    * Examination date : update soon * Application Fees & Pay Scale : Read Official Notification * Job Type : Sarkari Jobs * Job Location : Dindigul District, Tamilnadu Total Vacancies : 90 * Office Assistants – 20 Posts * Computer Operator – 28 Posts * Xerox Operator – 09 Posts * Night Watchman – 07 Posts * Sweeper – 06 Posts * Masalchi – 04 Posts * Reader – 03 Posts * Examiner – 03 Posts * Senior Bailiffs – 06 Posts * Masalchi – Cum – Night Watchman – 02 Posts * Scavenger – 01 Post * Driver – 01 Post Selection Process * Written Test * Personal Interview Apply Online : [Click Here](http://ecourts.gov.in/india/tamil-nadu/dindigul/recruitment)

ડીંડીગુલ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટની ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો