પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ગ્રેડ IV 8 પાસ 12000–3900–37500 0 18 to 44 18 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. ગ્રેડ IV

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-12-24 00:00:00 થી 2019-01-08 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Directorate of Information & Public Relations * Post Name : Grade IV * Total Post : 18 * Job Location : Assam * Age Limited : 18 to 44 Year * Education Qualification : 8th Pass * Salary : Rs.12,000 – Rs.37,500 G.P. Rs.3,900/- * Application Fees : In Notification > Selection Process : * Written test * Interview Apply Online : [Click Here](https://dipr.assam.gov.in/) Application Online Link : [Download](https://dipr.assam.gov.in/)

DIPR આસામ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો