ડિસ્ટ્રિક્ટ મેજિસ્ટ્રેટ ભરતી
ડિસ્ટ્રિક્ટ મેજિસ્ટ્રેટ, દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Accountant & DEO Any Degree 11000 to 15000 0 40 Minimum 14 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. Accountant & DEO

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-02-25 00:00:00 થી 2019-03-20 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : District Magistrate, * Post Name : Accountant & DEO * Vacancies : 14 * job Location : West Bengal * Qualification : Any Degree * Age Limite : Maximum 40 Year * Pay Scale : Rs.11,000 - Rs.15,000/- * Application Fee : In Notification * Selection Proces : Interview Apply Online Link : [Click Here](http://uttardinajpur.gov.in/) Application Form Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1jbuSbJb4JI8WA30lBXNDOfVvPIH5IFeT/view?usp=drive_open)

ડિસ્ટ્રિક્ટ મેજિસ્ટ્રેટ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો