પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 સ્ટાફ નર્સ, માનસિક તજજ્ઞ 12 પાસ 10000 0 68 Maximum 96 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. સ્ટાફ નર્સ, માનસિક તજજ્ઞ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-05-19 00:00:00 થી 2018-06-15 00:00:00

    વિગતો:

    * Organization Name : District Mineral Foundation Fund, Jajpur * Post Name : Staff Nurse, Psychiatric Specialist * Total Post : 96 * Education Qualification : 12th / Bachelors Degree / B.Sc. Nursing / Diploma / MBBS * Job Location : : Jajpur (Odisha) * Age Limit : Maximum 68 Year * Selection Process : Interview * Application Fee : In notification * Pay Scale : Salary: Rs.10000/‐ for Urban Area and Rs.6000/‐ for Rural Areas + TA/DA Apply Online Link : [Click Here](http://ordistricts.nic.in/district_home.php?did=jjr)

DMF ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો